ਵੀਡੀਓ

ਐਫਆਈਬੀਸੀ ਫੈਬਰਿਕ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਕਰਾਸ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਐਫਆਈਬੀਸੀ ਫੈਬਰਿਕ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ

ਐਫਆਈਬੀਸੀ ਬੈਲਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ

ਪੀਈ ਨਾਈਲੋਨ ਬੈਗ ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ